Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Author : Paweł Kowalik

Egzaminy poprawkowe

Zarządzenie Nr12/2024 Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie z dnia 19.06.2024r. Działając na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Naukowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych W sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego niżej wymienionych uczniów: […]

Przewiń na górę