Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Egzaminy poprawkowe

Zarządzenie Nr12/2024

Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

z dnia 19.06.2024r.

Działając na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Naukowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

W sprawie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego niżej wymienionych uczniów:

Chemia

Poniedziałek  26.08.2023r.; godz. 8:00 sala 10

Uczeń:kl. 3 Td       (1 osoba)               

Język angielski

Poniedziałek 26.08.2024r.; godz. 10:00 sala nr 106

Uczniowie:

kl.2 Ta (3 osoby)

kl.4 Td (1 osoba)

kl. 4 Lpw ( 1 osoba)

Język polski

Poniedziałek 26.08.2024r.; godz. 8:00 sala nr 8

Uczniowie:

– kl.1Tb      (1 osoba)

 – kl.1 Te2(1 osoba)

– kl.2 Tb(2 osoby)

–  kl.2 Te

–  kl.3 Ta

–  kl.5 Tb

–  kl. 5 Tac (2 osoby)

Matematyka

Wtorek 27.08.2024r.; godz. 8:00 sala 106

Uczniowie:

 kl.1 Tb

kl. 1 Td (3 osoby)

kl. 2Ta

 kl. 2Tb

 kl.2Tc ( 2 osoby)

 kl. 2 Te

  kl. 4 Tb ( 2 osoby)

  kl.5 Tb

  kl. 5 Tac ( 4 osoby)

Egzaminy poprawkowe
Przewiń na górę