Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Kierunki kształcenia

Obecnie ZS składa się z dwóch oddziałów:

  • II Liceum Ogólnokształcącego oraz
  • Technikum Nr 1

W II Liceum Ogólnokształcącym

realizowana jest klasa mundurowa ukierunkowana na przygotowanie wojskowe. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie zaświadczenia – zgody o zdolności do zwiększonego wysiłku fizycznego. W liceum uczniowie uczą się przez cztery lata. Na koniec klasy czwartej mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości i kontynuację nauki na studiach wyższych.

Więcej na temat LO przeczytasz tutaj.


W Technikum nr 1

uczniowie mają możliwość wyboru jednej z pięciu ścieżek zawodowych:

Edukacja w technikum trwa pięć lat. W tym czasie uczniowie dwukrotnie przystępują do obowiązkowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Realizują również 4 tygodnie praktyk zawodowych. Na koniec klasy piątej przystępują do egzaminu maturalnego. Dodatkowo uczeń, który zda wszystkie egzaminy zawodowe otrzymuje dyplom technika ułatwiający zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie.


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na kolejny rok szkolny znajdziesz tutaj.


Wróć do Historii ZS

Przewiń na górę