Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Technik ekonomista

Technik ekonomista planuje i prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi rachunkowość w firmie, oblicza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płacowe, organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Zadania zawodowe:

 • analiza związków między realizacją celów polityki społeczno-ekonomicznej a sprawnością i efektywnością działania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych
 • sporządzanie projektów poprawy struktury kosztów
 • analiza znaczenia poszczególnych czynników wytwórczych w procesie produkcji towarów i usług; rozpoznawanie i określanie czynników kształtujących wydajność pracy
 • dobór, obliczanie i interpretacja wskaźników określających kondycję ekonomiczną gospodarki, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego, samorządu(w tym: Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, PKB i PNB per capita, wskaźniki poziomu dobrobytu, zysk, inne wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa i analogiczne wskaźniki oceny kondycji ekonomicznej samorządu).

Absolwent kierunku technik ekonomista uzyskuje dodatkowe profity przy ubieganiu się na kierunki studiów takie, jak:

 • rachunkowość i finanse,
 • ekonomia i zarządzanie.

Absolwent kierunku technik ekonomista bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej ma możliwość ubiegania się o pracę w zakładach takich, jak:

 • banki,
 • komórki finansowe,
 • zakłady ubezpieczeniowe,
 • urzędy statystyczne,
 • zakłady produkcyjne,
 • wszystkie inne małe podmioty gospodarcze, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Serdecznie zapraszamy!

Wróć do listy kierunków

Przewiń na górę