ROZLICZENIE GODZIN PONADWYMIAROWYCH

Za miesiąc od do
Nauczyciel
Pensum
Razem

Oświadczam, że podane liczby godzin ponadwymiarowych są zgodne ze stanem faktycznym zarejestrowanym w dziennikach lekcyjnych. Równocześnie zobowiązuję się do zwrotu różnic w wypadku stwierdzenia rozbieżności ze stanem faktycznym.

ZATWIERDZIŁ
PODPIS NAUCZYCIELA