Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Rada rodziców

Rada Rodziców jest jednym z czterech organów szkoły:

RR reprezentowana jest przez rodziców i prawnych opiekunów uczniów danej szkoły. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu (rodzic/opiekun prawny) z każdego oddziału klasowego. Wybory do RR przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w głosowaniu tajnym.

Skład RR w roku szkolnym 2023/2024:

 • przewodniczący – Andrzej Hałuszka – nr tel.: 505917559
 • sekretarz – Ewelina Kądzielewska
 • skarbnik – Wioletta Stasiuk
 • członkowie zarządu:
  • Eugeniusz Ferłejko
  • Justyna Bielak
  • Beata Dymańska
 • komisja rewizyjna:
  • Agnieszka Kuczewska
  • Małgorzata Korshenrich
  • Teresa Gutowska

RR jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. Składki na radę rodziców nie są obowiązkowe. Z pieniędzy mogą korzystać wszyscy uczniowie, nie tylko ci, których rodzice uiścili składkę.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Rady Rodziców znajdą Państwo na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności warto zapoznać się z umieszczonym na w/w stronie poradnikiem „Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”.

Przewiń na górę