Zdalne nauczanie

Informacja dla rodziców uczniów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie na temat sposobu organizacji dzieciom warunków do nauki w domu, motywacji i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą oraz zachowania bezpieczeństwa w sieci – pobierz dokument

Informacja dla nauczycieli, uczniów ich rodziców w sprawie zasad kształcenia na odległość obowiązujących w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie – pobierz dokument


Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem obowiązku zdalnego nauczania tworzymy zbiór adresów stron internetowych, z których mogą korzystać uczniowie przygotowując się do lekcji z poszczególnych przedmiotów.
Oto wybrane przez nas adresy stron internetowych: w rozbiciu na poszczególne przedmioty:

Chemia

Geografia

Wiedza o kulturze

Fizyka

Matematyka

Przedmioty zawodowe

– elektryczne

– informatyczne

Podstawy przedsiębiorczości

Język niemiecki

Biologia/przyroda

Język polski

Język angielski