O szkole

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie to szkoła z 70-letnią tradycją nauczania i wychowania.

Przez ponad 70 lat szkoła rozwijała się i budowała swoje miejsce w lokalnej społeczności. Jej uczniowie osiągali sukcesy, rozwijali swoje zainteresowania, odkrywali talenty, kształtowali swoją osobowość.

Z pełną historią szkoły możesz zapoznać się tu:

Monografia Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie (1947-2017)

Ten wspaniały dokument powstał z okazji obchodów 70-lecia ZS. W jego tworzeniu brali udział:

  • dyrektor: Irena Hadziewicz,
  • nauczyciele: Ewa i Waldemar Mieszkowscy, Dorota Król,
  • uczniowie: Jacek Kalata
  • oraz emerytowani pracownicy Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

Najciekawsze momenty z jubileuszu 70-lecia ZS możesz obejrzeć tutaj.


Patronką ZS jest Maria Skłodowska Curie. Zapraszamy do zapoznania się z jej biografią, galerią zdjęć oraz ciekawostkami na temat uczonej.


Obecnie ZS tworzą klasy technikum i liceum ogólnokształcącego.

Młodzież uczy się w zawodach: technika elektryka, technika informatyka, technika analityka i technika ekonomisty. Uczniowie zdobywają kolejne kwalifikacje w wybranych specjalnościach zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Wciąż powstają nowe kierunki, mające na celu wzbudzić zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Poznaj nasze kierunki kształcenia

Sprawdź informacje na temat rekrutacji na kolejny rok szkolny!


Jesteśmy największą szkołą ponadgimnazjalną w powiecie.

Nasza szkoła wykształciła tysiące absolwentów o bardzo wysokich kwalifikacjach. Wielu z nich pracuje w firmach również na terenie powiatu kętrzyńskiego, zajmuje wysokie stanowiska. Stało się tak dzięki zapałowi, zaangażowaniu, wytrwałości i pracy nauczycieli.

Poznaj naszych nauczycieli

Nauczyciele przygotowują młodzież do egzaminów maturalnych i zawodowych, czego wynikiem jest wysoka zdawalność tych egzaminów. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie komputerowe, dwie nowoczesne pracownie językowe, pracownię chemiczną, dwie sale gimnastyczne i boisko sportowe typu Orlik. Co roku kilka sal lekcyjnych doposażanych jest w nowoczesne ponad 60-calowe dotykowe telewizory typu smart, które mają za zadanie wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, wyjść bliżej ucznia, rozbudzić jego zainteresowanie przedmiotem.

Dyrektorem ZS jest pani mgr Irena Krystyna Hadziewicz.

Stanowisko to piastuje od 1 marca 2004 roku. Jej głównym celem był i jest rozwój kierunków kształcenia zgodny z potrzebami rynku pracy.

Od 2015 roku z inicjatywy pani dyrektor Ireny Hadziewicz i pani Urszuli Baranieckiej utworzono innowację pedagogiczną – klasę mundurową liceum ogólnokształcącego.

Nawiązano współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej, 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną i Wojskową Akademią Techniczną. Chętnych do tej klasy nie brakuje. Uczniowie mają możliwość korzystania z mundurów, zdobywania kolejnych stopni kadeta biorą udział w specjalistycznych szkoleniach. Opiekę nad klasami mundurowymi sprawuje pan pułkownik Wiesław Adamczyk. Uczniowie korzystają ze strzelnicy i szkoleń na poligonach.


Uczniowie mogą brać udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, poszerzać swoją wiedzę na zajęciach dodatkowych po lekcjach.

Mają też możliwość angażowania się w życie szkoły poprzez udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, zajęcia sportowe, informatyczne, zajęcia kół teatralnego i fotograficznego, realizację projektów unijnych i inne. Wyjeżdżają na konkursy, wycieczki, rajdy, spływy kajakowe.

Corocznie organizowanych jest kilkadziesiąt imprez w społeczności szkolnej.

Są to między innymi: otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Koncert Pieśni Patriotycznych, przysięga uczniów klasy pierwszej mundurowej, Kawiarenka Mikołajkowa, Gala Wydarzeń Szkolnych, Wigilia, Rekolekcje Wielkopostne, Dzień Otwarty, Turniej Lecha Skolimowskiego, Konkurs Ortograficzny.


Obecnie w ZS uczy się ponad 600 uczniów i pracuje ponad 60 nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

Szkoła wpisała się w społeczność lokalną i stanowi jej integralną część. W uroczystościach szkolnych biorą udział mieszkańcy całego powiatu kętrzyńskiego. Zadaniem szkoły jest nie tylko edukacja, ale wychowanie młodych ludzi na dobrych obywateli, wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka, twórczych, rozwijających swoje pasje, zainteresowania, spełniających swoje marzenia.

Młode pokolenie czerpie inspiracje z tradycji, historii szkoły. Bardzo często uczniami szkoły stają się dzieci, wnukowie absolwentów tej placówki, a nauczyciele wspominają, że uczyli ich rodziców, rodzeństwo. Spotkanie po latach w murach szkoły staje się możliwością do wspomnień, refleksji absolwentom, a obecnych uczniów uczy szacunku do przeszłości, tradycji i uświadamia, jak ważne są takie uroczystości.

Poznaj wybrane sylwetki naszych absolwentów.