Kontakt

ADRES: ul. Woj. Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn
E-MAIL: sekretariat@zs.ketrzyn.pl
TEL.: (+48) 89 751 29 83