Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Technik informatyk

Technik informatyk obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Niezbędne umiejętności:

 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci,
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu,
 • posługiwanie się komputerami typu PC,
 • obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy,
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++,
 • przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania,
 • opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych,
 • uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego,
 • usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie, jakości ich pracy,
 • wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
 • organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

 • systemy operacyjne,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • sieci komputerowe,
 • witryny i aplikacje internetowe,
 • systemy baz danych,
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej,
 • montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,
 • administracja bazami danych,
 • programowanie aplikacji internetowych.

Absolwent kierunku technik informatyk uzyskuje dodatkowe profity przy ubieganiu się na kierunki studiów takie, jak:

 • informatyka,
 • bankowość,
 • architektura systemów programowych,
 • inżynieria oprogramowania,
 • technologie informatyczne w zarządzaniu,
 • ETI (elektronika, telekomunikacja, informatyka),
 • teleinformatyka.

Absolwent kierunku technik informatyk bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej ma możliwość ubiegania się o pracę we wszystkich zakładach, w których znajdują się komputery:

 • sklepach i serwisach komputerowych,
 • telekomunikacji,
 • mediach,
 • szkołach,
 • uczelniach,
 • bankach,
 • urzędach, itp. itd.

Zobacz wykonane przez nas przykładowe zdjęcia prezentujące pracę na zajęciach zawodowych!

Obejrzyj film promocyjny prezentujący ten kierunek!

technik informatyk promo ZS 2023
Kliknij obrazek, by przejść do witryny youtube i obejrzeć film promocyjny kierunku Technik Informatyk ZS!

Serdecznie zapraszamy!

Wróć do listy kierunków

Przewiń na górę