Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Technik elektryk

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe:

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji,
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych,
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych,
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • udział w pracach zespołów projektowych,
 • posługiwanie się techniką komputerową.

Absolwent kierunku technik elektryk uzyskuje dodatkowe profity przy ubieganiu się na kierunki studiów takie, jak:

 • automatyka i robotyka,
 • mechatronika,
 • elektrotechnika.

Zobacz film promujący nasz kierunek!

technik elektryk promo ZS 2023.png
Kliknij obrazek, by przejść do witryny youtube i obejrzeć film promocyjny kierunku Technik Elektryk ZS!

Serdecznie zapraszamy!

Wróć do listy kierunków

Przewiń na górę