Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://zs.ketrzyn.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2006.03.11
Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej:  2023.04.20

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Pracujemy nad jego wdrożeniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, na naszej stronie WWW utworzyliśmy bardzo rozbudowany dział Promocja, w którym powinieneś znaleźć wszystko, czego potrzebujesz.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.05.20


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Sławomir Duczek. Możesz skontaktować się z nim mailowo – sekretariat@zs.ketrzyn.pl lub telefonicznie – (+48) 751 29 83.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Departamentu Spraw Obywatelskich. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 12, 11-400 Kętrzyn

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Wojska Polskiego. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy schodach od strony sali gimnastycznej znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
 2. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia przy sali gimnastycznej. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3.  W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W recepcji i w każdym innym miejscu nie można korzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – szkoła nie posiada takiej usługi.

 

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

 

Informacje dodatkowe

Filmy umieszczone na stronie WWW ZS mają charakter promocyjny i nie posiadają tłumaczenia na polski język migowy (PJM).

Informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych (fb, yt) są w części dostępne cyfrowo (W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.).

Załączniki: