Szkolenie Microsoft Office Specialist (MOS) w Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

Uczniowie Technikum Informatycznego naszej szkoły w październiku uczestniczyli w szkoleniu Microsoft Office Specialist (MOS) – Office Excel 2016. Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie został wyróżniony, ponieważ w całym województwie warmińsko-mazurskim, to w naszej szkole odbyło się jedno z nielicznych szkoleń Microsoft Office Specialist (MOS), prowadzone przez certyfikowanego trenera, zakończone egzaminem. Uczniowie otrzymali […]

„Szanse życiowe poprzez kursy i staże zawodowe”

W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowane są zajęcia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zajęcia realizowane podczas trwania projektu: Kurs Prawa jazdy Kurs ECDL – poziom zaawansowany. Projektowanie i druk 3D. Programowanie i robotyka. Szkolenie z asertywności. Język angielski.

ERASMUS

Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ Zamówienie na usługę społeczną Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną A1_Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną – Istotne Warunki Zamówienia Załącznik nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do IWZ -Formularz ofertowy Załącznik nr 3 do IWZ – […]