Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

prawo

KONKURS „Poznaj swoje prawa w pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy 17.12.2019 r. przeprowadziła etap wojewódzki konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp – „Poznaj swoje prawa w pracy”. W roku szkolnym 2019/2020 do konkursu przystąpiło 48 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego. Uczennice klasy III technikum ekonomicznego N. Luma i A. Sadowniczyk, uzyskały bardzo dobre wyniki. N. Luma zajęła 4 miejsce. Gratulujemy!!!

Spotkanie z przedstawicielami ZUS

W dniu 14.11.2019 r. w Zespole Szkół im. M.C. Skłodowskiej w klasach IV technikum: ekonomicznym, elektrycznym i informatycznym odbyły się zajęcia z przedstawicielkami #ZUS nt. Ubezpieczenia w ZUS, Emerytury zreformowanego systemu i Pracownicze Plany Kapitałowe. ??Uczniowie poznali swoje prawa i obowiązki, jakie ich czekają po zakończeniu szkoły?‍?.

Przewiń na górę