Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

komputer

Projekt Informatyk – sprawozdanie

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół im. MC Skłodowskiej w Kętrzynie wdrożono projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 – „Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców” Celem projektu było: unowocześnienie na użytek potrzeb pracodawców oferty kształcenia w Zespole szkół im. MC Skłodowskiej w […]

Przewiń na górę