WAŻNE TERMINY

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

22 MAJA 2023 – 21 CZERWCA 2023 godz. 15:00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

22 maja 2023 (poniedziałek) do 31 maja 2023 do godz. 15.00 (środa) –
postępowanie rekrutacyjne dla liceum przygotowania wojskowego (klasa mundurowa)

24 lipca 2023 – 3 sierpnia 2023 godz. 15:00 – Postępowanie uzupełniające


do 12 LIPCA 2023 do godz. 12:00 –
Uzupełnienie wniosku o świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

W postępowaniu uzupełniającym – składane razem z wnioskiem


14 LIPCA 2023 godz. 12:00 – Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11 sierpnia 2023 – Postępowanie uzupełniające


14 LIPCA – 19 LIPCA 2023 – Potwierdzenie woli nauki:

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty


21 LIPCA 2023 godz. 12:00 – Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

21 sierpnia 2023 – Postępowanie uzupełniające