WAŻNE TERMINY

16 MAJA – 21 CZERWCA

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

24 CZERWCA – 13 LIPCA

Uzupełnienie wniosku o świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

20 LIPCA

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 LIPCA – 22 LIPCA

Potwierdzenie woli przyjęcia – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

25 LIPCA

Lista kandydatów i przyjętych