Szkolenie językowe i informatyczne – Grecja 2022

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie uczestniczyli w dwóch szkoleniach językowym i informatycznym w ramach programu ERASMUS+, które odbyły się w lipcu 2022 r. w Grecji.

W czasie szkoleń nastąpiła również wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół z różnych regionów Polski biorących udział w programie ERASMUS+.