Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

„Szanse życiowe poprzez kursy i staże zawodowe”


W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowane są zajęcia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia realizowane podczas trwania projektu:

  1. Kurs Prawa jazdy
  2. Kurs ECDL – poziom zaawansowany.
  3. Projektowanie i druk 3D.
  4. Programowanie i robotyka.
  5. Szkolenie z asertywności.
  6. Język angielski.

„Szanse życiowe poprzez kursy i staże zawodowe”
Przewiń na górę