Różnorodność siłą zjednoczonej Europy – Platamonas

Kolejny dzień mobilności zagranicznej to kolejna okazja do podnoszenia swoich kompetencji.

Uczniowie działając w grupach projektowych opracowywali kolejne zagadnienia związane z ich blogiem turystycznym.

Realizacja zadań pozwoliła na doskonalenie umiejętności pracy w zespole, podziału ról i odpowiedzialności.

Zajęcia w terenie były okazją do połączenia nauki i zwiedzania. Młodzież z Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej odwiedziła malowniczo położony średniowieczny Zamek w Platamonas.