Różnorodność siłą zjednoczonej Europy – Pieria

W trakcie wizyty w szkole partnerskiej w Litochoro uczestnicy projektu wzięli udział w prezentacji dotyczącej szkoły i regionu Pieria.

Następnie nasi uczniowie przedstawili materiały promocyjne dotyczące naszej szkoły – Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej.

Udział w zajęciach był doskonałą okazją do rozmów na temat podobieństw i różnic pomiędzy naszymi regionami.

Greków bardzo zainteresowała bogata historia naszego regionu.