Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

GRECJA 2021 - Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości 
poprzez inwestycje w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna

Pliki do pobrania:

Opis projektu

Projekt pt.: „Odkrywanie siebie i wspólne budowanie przyszłości poprzez inwestycje w kompetencje kluczowe uczniów z Kętrzyna” w ramach Programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany ze środków Programu POWER, zostanie zrealizowany przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie we współpracy z grecką szkołą: Mpakogianni w Grecji.

Projekt realizowany w okresie 6 m-cy od 01.06.2021 do 30.11.2021.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarze przedsiębiorczości oraz komunikacji ICT w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Uczniowie z Polski i Grecji wspólnie przygotują̨ strony internetowe wybranych profesji charakterystycznych dla obu regionów, wspólnie stworzą̨ treści, oferty i opisy zamieszczane na stronach internetowych oraz przygotują̨ strategię marketingową wybranych profesji.

Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów Liceum ZS w Kętrzynie oraz 4 opiekunów ze szkoły. Uczniowie wyjadą na mobilność do Grecji w terminie 27.09-08.10.2021. Wsparcie pobytu uczniów na miejscu oraz ich adaptacji środowiskowej i kulturowej zapewnią opiekunowie grup oraz Koordynatorzy projektów i partner zagraniczny. W ramach projektu odbędą się ponadto:

– jednodniowa wycieczka – Meteory

– jednodniowa wycieczka – rejs na Skiathos/wycieczka do Salonik.

Wieczór Grecki

– zajęcia edukacyjne – kulturowe

– organizacja czasu wolnego, poznawanie i okolicy poprzez gry terenowe, podsumowanie projektu.

Zakwaterowanie będzie w regionie Pieria, Grecja.

Przed wyjazdem odbędą się szkolenia:

  1. szkolenie kulturowe – 5 godzin
  2. szkolenie język angielski – 15 godzin
  3. szkolenie język grecki – 5 godzin
  4. przygotowanie pedagogiczne – 5 godzin