Projekt Informatyk – sprawozdanie

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół im. MC Skłodowskiej w Kętrzynie wdrożono projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 – „Projektowanie dopasowane do potrzeb pracodawców”

Celem projektu było:

  • unowocześnienie na użytek potrzeb pracodawców oferty kształcenia w Zespole szkół im. MC Skłodowskiej w Kętrzynie w zawodzie technik informatyk,
  • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego tej szkoły.

W wyniku realizowanego w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku zorganizowano szkolenia dla nauczycieli zawodu i dla uczniów oraz doposażono pracownię komputerową w nowoczesne komputery multimedialne w liczbie 17 sztuk, 2 monitory interaktywne 75 cali i w 20 laptopów z oprogramowaniem.

Nauczyciele odbyli następujące szkolenia:

  • „Druk 3D w pracy z uczniem”
  • „Wykorzystanie programów do projektowania w pracy z uczniem”

Uczniowie odbyli następujące szkolenia:

  • „Microsoft Office Specialist – Office Word 2016”
  • „Komunikacja interpersonalna i praca w zespole”
  • „Informatyczna obsługa e-handlu”
  • „Autodesk Certified User: Projektowanie AutoCAD”
  • „Nowoczesne technologie przestrzennego projektowania”

Wszystkie szkolenia zakończone były egzaminem i potwierdzone zostały specjalnymi certyfikatami.

Oprócz szkoleń uczniowie Technikum Informatycznego odbyli staż zawodowy u wybranych pracodawców w wymiarze 150 godzin, za który otrzymali dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2000 zł. Odbycie stażu zostało także udokumentowane certyfikatem.

Koordynatorem projektu w szkole był Pan Krzysztof Bihuń – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych.