Podsumowanie projektu pt.: „Staże zagraniczne w Grecji szansą na rozwój zawodowy uczniów z Kętrzyna” w ramach Programu Erasmus+