Kurs dla kadry zarządzającej w ramach programu Erasmus+ – Grecja 2022

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie uczestniczyła w kursie pt. Leadership and management in Schools w ramach programu ERASMUS+, które odbyły się w dniach 3-9 lipca 2022 r.

W czasie szkoleń nastąpiła również wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół z różnych regionów Polski biorących udział w programie ERASMUS+.

W czasie szkoleń nastąpiła również wymiana doświadczeń między nauczycielami szkół z różnych regionów Polski biorących udział w programie ERASMUS+.