Jedziemy do Grecji!!! 2022

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie po raz kolejny bierze udział w projekcie Erasmus +. Projekt pt.

Różnorodność siłą zjednoczonej Europy

o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042061.

Jedziemy do Grecji 2022
Jedziemy do Grecji 2022

Po raz pierwszy natomiast w ramach sektora Edukacji Szkolnej.

W projekcie udział weźmie 25 uczniów klas 2Lpw i 3Lpw. Uczniowie będą realizować projekt, który wzmocni ich kompetencje cyfrowe w zakresie przedsiębiorczości, rozumienia i tworzenia informacji; językowe, cyfrowe i społeczne. Przyczyni się do wzrostu ich wiedzy z zakresu przyrody i historii. Młodzież będzie współpracować w grupach międzynarodowych, co będzie miało wpływ na ich integrację kulturową i społeczną.

Wspolfinansowane-przez-Unie-Europejska