Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

ERASMUS

Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Erasmus+


Zamówienie na usługę społeczną

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

A1_Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną – Istotne Warunki Zamówienia

Załącznik nr 1 do IWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do IWZ -Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do IWZ – doświadczenie Wykaz Usług

Załącznik nr 4 do IWZ -Wzór Umowy

Załącznik nr 5 do IWZ – Propozycja menu

Załącznik nr 6A do IWZ – Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6B do IWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 6C do IWZ – Oświadczenie brak powiązań


Informacja o ilości złożonych ofert – link_1, link_2.


ERASMUS
Przewiń na górę