Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Szkolny Konkurs Matematyczny ”Matematyka może być ciekawą przygodą”

matematyka

UWAGA !!!

UCZNIÓW KLAS PRZEDMATURALNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM

„ MATEMATYKA MOŻE BYĆ CIEKAWĄ PRZYGODĄ”

I. Informacje ogólne

 • Konkurs matematyczny skierowany jest do uczniów klas przedmaturalnych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum
 • Organizatorami konkursu jest pani Bożena Prokop oraz pani Dorota Bazyluk przy współpracy Zespołu Matematycznego Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

II. Cele konkursu

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • pobudzenie twórczego myślenia u uczniów,
 • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa,
 • motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł.

III. Zasady konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

– dla uczniów klas I liceum ogólnokształcącego oraz technikum po szkole podstawowej

-dla uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego oraz technikum po szkole podstawowej oraz klasy III po gimnazjum

 • Zakres konkursu obejmuje zagadnienia z informatora maturalnego z matematyki, zbiory zadań PP i PR od 2015r.
 • Konkurs jest dwuetapowy

I etap- polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Przez 3 tygodnie w każdy czwartek tj. od 03.03.2022r. będzie wywieszony na tablicy przy sali 105 zestaw zadań w każdej kategorii. Rozwiązany zestaw należy najpóźniej oddać do wtorku (włącznie) do godz.12.00.

Uczniowie, którzy otrzymają łącznie 50% możliwych do zdobycia punktów przechodzą do etapu II.

II etap odbędzie się 7 kwietnia 2022r.(czwartek) w formie pisemnej ,można korzystać z kalkulatora.

IV. Nagrody

 • 3 najlepszych uczestników w każdej kategorii otrzyma dyplom, nagrodę rzeczową, oraz cząstkową ocenę celującą  z matematyki za 2 pkt
 • Poniżej 3 miejsca uczestnicy II etapu otrzymają cząstkową ocenę celującą  z matematyki za 1 pkt

Zadania konkursowe wywieszane będą w dniach:

ZESTAW I –  03.03.2022 r. (CZWARTEK)

ZESTAW II- 10.03.2022 r. (CZWARTEK)

ZESTAW III – 17.03.2022 r. (CZWARTEK)

ROZWIĄZANY ZESTAW ZADAŃ NA KARTCE A4 NALEŻY ODDAĆ NAJPOŹNIEJ DO WTORKU DO GODZ.13.00 W SALACH 105,106,205 NAUCZYCIELOM MATEMATYKI

Maksymalną ilość punktów otrzymuje zadanie poprawnie rozwiązane z pełnym uzasadnieniem –komentarzem.

W dniu 25 marca 2022r. zostanie ogłoszona lista uczestników II etapu konkursu.

Finał odbędzie się 7 kwietnia 2022r.

Życzymy systematyczności, wytrwałości oraz matematycznych sukcesów.

Szkolny Konkurs Matematyczny ”Matematyka może być ciekawą przygodą”
Przewiń na górę