Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Olimpiada „Gwiezdny Krąg”

Plakat_Gwiezdny krąg 2023 2.0

Dzień dobry,

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w olimpiadzie „Gwiezdny Krąg”.

Plakat_Gwiezdny krąg 2023 2.0

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w PolsceBiuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zapraszamy do udziału w XVIII edycji Olimpiady. Jest ona skierowania do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Kto może wziąć udział?

Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych i branżowych.

Chcesz wziąć udział? 

Twoja szkoła musi wysłać formularz zgłoszeniowy do 7 marca 2023 roku na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl.

Jakie nagrody czekają? 

  • laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” otrzymują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim;
  • płatny staż w Parlamencie Europejskim;
  • wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;
  • nagrody rzeczowe.

Kontekst: 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest projektem realizowanym od 2004 roku. Jest jedyną Olimpiadą w Polsce realizowaną wspólnie przez Komisję Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Od wielu lat w jej organizację zaangażowało się Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, punkty Europe Direct w Polsce, a także członkowie zespołu eksperckiego Team Europe.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Więcej informacji:

Kontakt z Organizatorami:

e-mail: kontakt@gwiezdnykrag.pl

www.gwiezdnykrag.pl

https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/

tel. 797 274 316

Z pozdrowieniami

Anna Naumczyk-Szałaj

Europe Direct Olsztyn przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej

10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1

tel./fax: 89 535-48-43

www.europedirect-olsztyn.pl

Facebook/EDOlsztyn

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej?

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11

Sprawdź: http://ec.europa.eu/europedirect

Olimpiada „Gwiezdny Krąg”
Przewiń na górę