Matura 2023 informacje

Komunikat o harmonogramie egzaminów 2023r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023r.

Komunikat w sprawie listy  jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023r.