Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Początek roku

Do tej kategorii przyporządkowane są 4 pomocnicze wpisy, które pomagają nowym użytkownikom na początku roku szkolnego.
Należy ustawić ją w wygląd/dostosuj na stronie głównej obok głównego slidera.

Przewiń na górę