Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Rok szkolny 2021/2022

Projekt pt. „Różnorodność siłą zjednoczoną Europy”

Zgłoszenie do udziału w projekcie – formularz rekrutacyjny Regulamin rekrutacji na wyjazd do Grecji w ramach projektu Projekt nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042061, pt. „Różnorodność siłą zjednoczonej Europy” realizowany w ramach konkursu Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w ramach Programu Erasmus+

Przewiń na górę