Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Rok szkolny 2020/2021

Maturalny egzamin w terminie poprawkowym

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ przystąpił do […]

Przemówienie na zakończenie roku szkolnego 2020-2021

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy szkoły! W tym roku ponownie nietypowo kończymy rok szkolny 2020/2021. Trwający remont sali gimnastycznej i warunki atmosferyczne nie pozwalają nam zakończyć roku szkolnego uroczystym apelem. Jednak rozpiera mnie ogromna radość, że po wielu trudach i kilkuletnim zabieganiu nauczycieli wychowania fizycznego i dyrekcji, Zarząd Powiatu przy zaakceptowaniu inwestycji przez […]

Bezpieczeństwo w czasie wakacji

„Wakacje to dla młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły lub na uczelnię mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie […]

Przewiń na górę