Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Kromka chleba dla sąsiada 2019

W dniach 20-21 września 2019 roku 21 wolontariuszy SKC wzięło udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Caritas, pt. Kromka chleba dla sąsiada. Akcja odbywała się w kętrzyńskich Biedronkach od 8.00 do 17.00 w piątek i od 9.00 do 14.00 w sobotę.

Zebrano 197,60 kg żywności . W dowód uznania przewodnicząca Caritas Kętrzyn, pani Bożena Toruńska, złożyła podziękowania w formie dyplomu na ręce opiekuna SKC.

Opiekun SKC: Edyta Wąsik
Kętrzyn, 25.09.2019


Kromka chleba dla sąsiada 2019
Przewiń na górę