Info o akcji 1 Maj 2022

W dniu 27.05.2022 r. wolontariuszki SKC z klasy II Td spotkały się online z przedstawicielką krakowskiej Fundacji Anny Dymnej

,,Mimo Wszystko’’

– panią Karoliną Baran.

Info o akcji 1 Maj 2022

Pani Karolina przedstawiła zakres działalności fundacji oraz pracę w wolontariacie z osobami niepełnosprawnymi.

Edyta Wąsik, opiekun SKC
Kętrzyn, 02.06.2022