Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Wsparcie finansowe z ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej otrzymał wsparcie finansowe z

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″ Priorytet 3.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 000 zł plus 3 000 zł wkładu własnego.

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb
Wsparcie finansowe z ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3
Przewiń na górę