Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Author : Sławomir Duczek

Wycieczka klas 3Tb, 1Tb do Wilczego Szańca

W poniedziałek, 4 października 2021 r. klasy 3Tb i 1Tb wybrały się na wycieczkę do byłej kwatery wojennej Adolfa Hitlera „WILCZY SZANIEC”. Celem wycieczki było poznanie historii Mojej Małej Ojczyzny (Wilczy Szaniec) oraz integracja uczniów klasy pierwszej. Punkt ósma rano uczniowie zebrali się na przystanku pod budynkiem Zespołu Szkół. Opiekunowie wycieczki dokonali czynności organizacyjnych. Wyjazd […]

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Baśnie i legendy z całego świata” („Fairy Tales and Folk Tales around the World”). Już od 17 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych . Celem akcji jest zwrócenie uwagi […]

Przewiń na górę