Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Zbiórka Krwi w ZS – marzec 2024

Zbiórka Krwi w ZS - marzec 2024

Łączy nas krew, która ratuje życie – tymi słowami można podsumować kolejną akcję oddawania krwi, która odbyła się w naszej szkole 11 marca 2024 r.

Zbiórkę krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, a osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i koordynowanie akcji w naszej szkole była p. Barbara Kałuża.

Do oddania krwi zgłosiły się 22 osoby, z czego zakwalifikowano 18 osób. Poza uczniami krew oddało dwóch pracowników naszej szkoły. Dodatkowo przyszło trzech dawców z poza naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy dawcom ido przyłączenia się do tej szlachetnej akcji!

Dziękujemy również osobom, które chciały to uczynić, ale z różnych przyczyn nie mogły podzielić się częścią siebie. Prosimy, aby się nie zniechęcały i przybyły na następną akcję honorowego krwiodawstwa.

Idąc za przykładem tegorocznych dawców liczymy , na lepszą frekwencję w przyszłym roku , wśród uczniów jak i wśród pracowników.

Pamiętaj:

Twoja krew najcenniejszym darem, która ratuje czyjeś życie!

Zbiórka Krwi w ZS – marzec 2024
Przewiń na górę