Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Zarządzenie nr 11 z dnia 02.12.2021 w sprawie ustalenia dni wolnych

rada pedagogiczna

ZARZĄDZENIE NR 11/2021
Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskie w Kętrzynie
z dnia 02.12.2021r.

W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

25 grudnia 2021r. – tj. w innym dniu niż niedziela oraz

1 stycznia 2021r. – tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2019r.,poz.1040 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021r.

§ 2

Ustala się dzień 7 stycznia 2021r. dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2021r.

§3

Polecam niezwłoczne zamieszczenie informacji o treści § 1 i 2 na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie oraz na tablicy ogłoszeń.

Zarządzenie nr 11 z dnia 02.12.2021 w sprawie ustalenia dni wolnych
Przewiń na górę