Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Wywiadówka śródroczna – 18.01.2024r.

spotkanie_wychowawca_wywiadowka

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące semestralnych spotkań z wychowawcami klas i innymi nauczycielami.

Szanowni Państwo!

18.01.2024 r. o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka śródroczna.

Wychowawcy klas spotykają się  z rodzicami o godz. 16.00 w wyznaczonych salach.

W załączeniu przydział sal na zebranie z wychowawcą.

Nauczyciele nie mający wychowawstwa są dostępni w godz. 16:30 – 17:30.

Na zebraniu będą poruszone m.in. następujące kwestie:

  1. Podsumowanie postępów w nauce, frekwencji i zachowania za I semestr.
  2. Bezpieczny zimowy wypoczynek.
  3. Sprawy różne, indywidualne rozmowy z rodzicami.

Pozdrawiam serdecznie,
Wicedyrektor Dorota Bazyluk

Załącznik:

Wywiadówka śródroczna – 18.01.2024r.
Przewiń na górę