Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Wydawanie świadectw maturalnych 2020

Wydawanie świadectw  11.08.2020. od godz.10 00 w sekretariacie szkoły.

Osoby, które nie mogą odebrać świadectwa dojrzałości osobiście, mogą do tej czynności upoważnić członka rodziny – pisemne upoważnienie.

Absolwent odbierający świadectwo lub osoba upoważniona przez niego musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Wszystkich obowiązują zasady bezpiecznego zachowanie się w warunkach pandemii (właściwe odległości, maseczki, rękawiczki, własne długopisy do podpisywania dokumentów).

Wydawanie świadectw maturalnych 2020
Przewiń na górę