Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Warsztaty językowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Grecji

Warsztaty językowe

W marcu pani Katarzyna Lubycka przeprowadziła warsztaty języka angielskiego dla uczniów klas czwartych.

W dniach 11.03.2024, 14.03.2024, 17.03.2024, 18.03.2024, 19.03.2024, 21.03.2024, 22.03.2024, 24.03.2024, 25.03.2024 i 26.03.202 pani Katarzyna Lubycka przeprowadziła warsztaty języka angielskiego dla uczniów klas czwartych.

Tematyka zajęć obejmowała między innymi takie działy leksykalne jak: człowiek (autoprezentacja, opis swojej rodziny i miejsca pochodzenia), pytanie o drogę, zgłaszanie problemów, zdrowie, pomieszczenia i ich wyposażenie, zakupy, produkty pokarmowe i posiłki, rozrywka i sport, czynności życia codziennego.

Uczniowie mieli okazję zastosować przypomniane słownictwo w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto, uczniowie przypomnieli elementy budowy komputera i podstawowe polecenia używane przez informatyków i programistów  oraz słownictwo z zakresu ekonomii.


ERASMUS Grecja mobilność uczniów logo

Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000120302, finansowany jest w ramach przyznanej akredytacji z Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1, Mobilność edukacyjna.

Warsztaty językowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Grecji
Przewiń na górę