V Szkolny Konkurs „Zmaterializuj liczbę Pi”

14 marca obchodzony jest światowy Dzień Liczby Pi.

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w V Szkolnym Konkursie „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI”

liczba pi

#Regulamin konkursu:

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • konkurs matematyczno- plastyczny „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI” (dalej zwany „Konkursem”) skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
 • organizatorem Konkursu jest Zespół Matematyczny Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

 II. CELE KONKURSU

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności matematycznych i artystycznych,
 • pobudzanie twórczego myślenia u uczniów,
 • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł,

III. ZASADY KONKURSU

 • konkurs jest bezpłatny jednoetapowy.
 • zadaniem konkursu będzie przedstawienie pomysłu na to jak można pokazać („zmaterializować”) liczbę Pi.
 • praca konkursowa może zostać przygotowana w formie:
  • plakatu  formatu, A3
  • rzeźby  wymiarów min wys. 20cm,  max 30 cm,
  • zdjęcia A4,                                                        
  • utworu muzycznego 2 min,
  • wiersza zapisanego odręcznie lub maszynowo na kartce A3,
 • Praca powinna zawierać informacje, ciekawostki, historyjki, wykorzystanie, zastosowanie: teoretyczne, praktyczne liczby Pi.
 • pracę można wykonać indywidualnie lub w zespole 2 -osobowym – praca powinna być podpisana  literami drukowanymi/ imię,  nazwisko, klasa/.
 • termin oddania prac od 14 marca 2022r. do specjalnie przygotowanego kartonu znajdującego się przy głównym wejściu do budynku szkoły. 
 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.03.2022 r- najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie naszej szkoły.

IV. JURY

 • Dwóch nauczycieli matematyki, plastyki oraz języka polskiego.

 IV. NAGRODY:

 • Trzy pierwsze prace nagrodzone będą pamiątkowym dyplomem oraz cząstkową oceną celujący z matematyki za aktywność .
 • Trzy wyróżnione prace – cząstkową oceną bardzo dobry z matematyki za aktywność.

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY SUKCESÓW.

Kętrzyn, marzec 2022

Pliki do pobrania:

 • Regulamin konkursu liczby Pi 2022 – klik