STACJONARNE KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 wraca stacjonarne kształcenie praktyczne.

Już od 30 listopada 2020r. można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Wraca kształcenie praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

W naszej szkole stacjonarne kształcenie praktyczne wprowadzamy od wtorku 1 grudnia 2020r. Uczniowie uczą się w szkole w wybrane dni tygodnia.

Szczegółowe informacje zostały przesłane poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrekcja
Zespołu Szkół. im Marii Curie Skłodowskiej
w Kętrzynie