Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych odbyło się 16 XI 2023. To podniosła uroczystość, która na stałe wpisała się w kalendarz bardzo ważnych wydarzeń naszej szkoły.

Ceremonię otworzyła Pani Dyrektor Barbara Groch, która powitała rodziców uczniów, Grono Pedagogiczne oraz młodzież szkolną.

Ks. Kpt. SG Paweł Siebiesiewicz złożył Pani Dyrektor meldunek o gotowości przystąpienia uczniów do ślubowania.

Uczniowie powtórzyli w asyście pocztu sztandarowego wypowiedziane przez Panią Dyrektor słowa przysięgi.

Ślubowanie klas pierwszych to symboliczne włączenie uczniów do społeczności szkolnej i przyrzeczenie dbania o tradycję, normy etyczne i wyniki w nauce.

Ślubowanie klas pierwszych
Przewiń na górę