Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Porozumienie o realizacji zajęć praktycznych w OPW

Porozumienie o realizacji zajęć praktycznych w OPW

Dzisiaj pani dyrektor Barbara Groch podpisała w imieniu Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie porozumienie o współpracy z Dowódcą 20. Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego w Bartoszycach. Jednostkę reprezentował płk Tomasz Biedziak.

Porozumienie dotyczy realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) przez patronacką jednostkę wojskową. W uroczystości uczestniczyły osoby odpowiedzialne za proces współpracy, m.in. ks. kpt. SG Paweł Siebiesiewicz oraz mjr Marcin Jurek.

Umowa umożliwi stronom organizację szkoleń z wykorzystaniem zasobów jednostki wojskowej i potencjału uczniów. Jest to kolejny etap budowania profesjonalnej klasy mundurowej w naszej szkole.

Porozumienie o realizacji zajęć praktycznych w OPW
Przewiń na górę