Apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dnia 10 listopada 2022 r. odbył się uroczysty apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie przypomnieli lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości.??

W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne o tematyce patriotycznej.??

Podsumowaniem uroczystej akademii było wystąpienie Pani Dyrektor, która podziękowała uczniom za przedstawienie tak pięknej lekcji historii i patriotyzmu.

O godzinie 11.11, symbolizującej świąteczną datę, uczniowie odśpiewali 4 zwrotki hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję “Szkoła do hymnu”.