Regulamin konkursu liczby PI 2021

14 marca obchodzony jest Światowy Dzień Liczby Pi.

Zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału

w  IV Szkolnym Konkursie „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI”

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • konkurs matematyczno- plastyczny „ZMATERIALIZUJ LICZBĘ PI” (dalej zwany „Konkursem”) skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych naszego Zespołu.
 • organizatorem Konkursu jest Zespół Matematyczny Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

 II. CELE KONKURSU

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności matematycznych i artystycznych,
 • pobudzanie twórczego myślenia u uczniów,
 • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł,

III. ZASADY KONKURSU

 • konkurs jest indywidualny, bezpłatny, jednoetapowy.
 • zadaniem konkursu będzie przedstawienie pomysłu na to- jak można pokazać („zmaterializować”) liczbę Pi. Praca powinna zawierać informacje dotyczące liczby Pi np:  ciekawostki, historyjki, wykorzystanie, zastosowanie: teoretyczne lub praktyczne.
 • praca konkursowa może zostać przygotowana w formie:
  • plakatu formatu A2, A3
  • rzeźby  o wymiarach  min wys. 20cm,  max 40 cm,
  • zdjęcia A4,
  • wiersza zapisanego odręcznie lub maszynowo na kartce A3,
 • praca musi być podpisana -drukowanymi literami / imię, nazwisko, klasa/.

Termin oddania prac od 8 do 12 marca 2021r. do specjalnie przygotowanego kartonu znajdującego się na korytarzu przy głównym wejściu do budynku szkoły. 

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.03.2020 r- najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie naszej szkoły.

IV. JURY

Zespół Matematyczny oraz nauczyciel języka polskiego.

 IV. NAGRODY:

Trzy najlepsze prace nagrodzone będą pamiątkowym dyplomem, upominkiem oraz cząstkową oceną celujący za aktywność kolejne  trzy wyróżnione prace – cząstkową oceną bardzo dobry z matematyki za aktywność.

ZAPRASZAMY i ŻYCZYMY SUKCESÓW.

Kętrzyn, luty 2021