XIV SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

III zestaw zadań z dn. 27.02.2020 r.

II zestaw zadań z dn. 20.02.2020 r.

I zestaw zadań z dn. 13.02.2020 r.


ZAPRASZAMY uczniów klas I, II Liceum oraz  I, II, III Technikum do udziału w XIV SZKOLNYM  KONKURSIE MATEMATYCZNYM pod tytułem „Matematyka może być ciekawą przygodą”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • konkurs matematyczny (dalej zwany „Konkursem”) jest bezpłatny, skierowany jest do uczniów klas przedmaturalnych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum
 • organizatorem Konkursu jest pani Urszula Baraniecka przy współpracy Zespołu Matematycznego  Zespołu Szkół im. Marii Curie- Skłodowskiej w Kętrzynie.

II. CELE KONKURSU:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • pobudzanie twórczego myślenia u uczniów i doskonalenie umiejętności niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów,
 • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji i współzawodnictwa,
 • motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
 • zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi,
 • popularyzacja Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego WAT w Warszawie.

III. ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
 • dla uczniów klas I liceum ogólnokształcącego oraz technikum
 • dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego oraz klas II, III technikum.
 1. Zakres konkursu obejmuje: zagadnienia z informatora maturalnego z matematyki,  materiały pomocnicze – zbiory zadań  PP i PR CKE z 2015 r., oraz  zbiór zadań konkursowych WAT 2012 (do pobrania ze strony internetowej szkoły – kliknij).
 2. Konkurs jest dwuetapowy:
 •  I etap: Polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Przez okres 3 tygodni w każdy czwartek od 13.02.2020 r. będzie wywieszony na tablicy i publikowany na stronie internetowej szkoły zestaw zadań dla każdej kategorii. Rozwiązany zestaw należy najpóźniej oddać do wtorku (włącznie) do godz. 14.00. Uczniowie, którzy otrzymają łącznie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów przechodzą do II etapu Konkursu.
 • II etap: Odbędzie się 12 marca 2020 r. (czwartek) w formie pisemnej, można korzystać z kalkulatora.  

IV. NAGRODY:

 1. Trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii otrzyma dyplom, nagrodę rzeczową, oraz cząstkową ocenę celującą ( za 2 pkt).
 2. Poniżej 3 miejsca uczestnicy II etapu otrzymują z matematyki cząstkową ocenę celującą z matematyki  za 1 pkt.
 3. Zadania konkursowe będą  publikowane  oraz wywieszane będą w dniach:
 • I zestaw  –   13.02.2020  (czwartek)
 • II zestaw  –  20.02.2020 (czwartek)
 • III zestaw  – 27.02.2020 (czwartek)
 1. Rozwiązany zestaw zadań na kartce A4 należy oddać najpóźniej do wtorku (I zestaw – 18.02.20; II zestaw – 25.02.20; III zestaw – 3.03.20) do godz. 13.00  nauczycielom matematyki.
 2. Maksymalną ilość punktów otrzymuje zadanie poprawnie rozwiązane z pełnym uzasadnieniem-komentarzem.
 3. W dn. 6.03.2020 r. zostanie ogłoszona lista uczestników II etapu konkursu.
 4. Finał odbędzie się 12 marca 2020 r.

Życzymy systematyczności, wytrwałości oraz matematycznych sukcesów.

Zespół  Matematyczny
Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

Kętrzyn, luty 2020