Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

Wakacyjne przemówienie dyrektora ZS

kwiaty

Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy administracji i obsługi

Dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji po trudnym roku szkolnym dotkniętym pandemią i nową rzeczywistością. Wielu z nas musiało się w niej odnaleźć, nauczyć się nowych komunikatorów i umiejętności pracy zdalnej. Było inne niż corocznie zakończenie roku szkolnego. Miejmy nadzieję, że pandemia więcej nie dotknie świata w takiej skali.

Nauczyciele rozpoczęli podsumowanie Waszej pracy. Zatem czy wykorzystałeś dobrze czas na naukę? Czy nie marnowałeś czasu i nie oszukiwałeś siebie, że się uczysz a faktycznie to pozorowałeś, że się uczysz? Czy jesteś zadowolony z ocen? Czy nie mogły być lepsze? Czy ta średnia ocen nie mogła być wyższa? A frekwencja – czy  wszystkie godziny Twojej nieobecności musiały mieć miejsce? Zastanówcie się  każdy z Was z osobna nad tymi pytaniami. Niestety, ci co rozpoczęli wcześniej wakacje będą musieli nadrobić zaległości.

W tym miejscu muszę z dumą poinformować, że Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie jest na 13. miejscu w województwie warmińsko- mazurskim w Rankingu Wojewódzkim Techników 2020 – ranking Perspektyw. Dziękuję nauczycielom i uczniom za pracę i zaangażowanie, dzięki której znaleźliśmy się na tak wysokim miejscu. Życzę, aby w przyszłym roku szkoła znalazła się w pierwszej dziesiątce.

W ciągu tego roku w szkole, oprócz nauki, udało nam się  zrealizować wiele uroczystości i imprez, które wzbogaciły nas w sferze ducha, wrażliwości, a mianowicie koncert bożonarodzeniowy, apele rocznicowe, festiwal pieśni patriotycznej, kawiarenkę mikołajkową, turniej klas pierwszych i inne. Ponadto uczniowie reprezentowali naszą szkołę w konkursach i turniejach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w te działania. W roku szkolnym 2019/2020 podejmowaliśmy również inicjatywy, aby wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły. Pojawiły się nowe ekrany multimedialne. Napisaliśmy projekt, obecnie realizowany, na doposażenie pracowni elektrycznej o wartości ok. 400 tys. zł., uczniowie odbywali praktyki w Grecji w ramach programu ERASMUS, wykonaliśmy systemem gospodarczym i z pomocą firm zewnętrznych remonty sal lekcyjnych.

Nie wszystkie działania mające miejsce w szkole zostały wymienione – jest ich dużo ale każde z nich przyczyniło się do rozwoju szkoły, wzbogacaniu atrakcyjności procesu edukacyjnego, a również pokazało, jak wiele osób angażuje się w życie szkoły, jak wiele jest młodzieży uzdolnionej, jaki duży potencjał tkwi w młodzieży. Wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację imprez szkolnych, w pracę wolontariacką, w pracę na rzecz szkoły wykraczającą poza obowiązki szkolne, w pracę w samorządzie szkolnym serdecznie dziękuje. Wszystkie działania zawarte w kalendarzu szkolnym, ich szlachetny cel wzbogaciły nas jako społeczność szkolną jak i były  dużym przeżyciem dla każdego z osobna.

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, kompetencji i kształtowania postaw naszych uczniów.

Dziękuje personelowi administracyjnemu i pomocniczemu za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły.

Dziękuję zarządowi Powiatu na czele ze starostą Michałem Kochanowskim i wicestarostą Andrzejem Lewandowskim za wspieranie działań szkoły.

Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły Radzie Rodziców.

Dziękuję Rodzicom zaangażowanym w proces wychowawczy swojego dziecka wyrażający się dobrze rozumianą współpracą i za działania na rzecz naszej szkoły.


Gronu pedagogicznemu i wszystkim Uczniom, życzę aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Wakacje to zarazem beztroska, stan relaksu i także niejednokrotnie czas  ,,nic nie robienia”, a także podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi. Pamiętajcie młodzi ludzie o zasadach bezpieczeństwa, dbajcie o zdrowie i życie swoje oraz innych. Bądźcie rozważni, ostrożni, żeby w radości, w pełnym zdrowiu, wypoczęci wrócić do nauki 1 września 2020 r.

Pozdrawiam wszystkich, którym jest bliski Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie.

Zapraszam obecnych absolwentów klas ósmych, aby wzięli pod uwagę nasz Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie przy wyborach swojej dalszej drogi edukacyjnej.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2020/2021. Miejmy nadzieję, że już w budynku szkoły, a nie na łączach.

Z pozdrowieniami,
Irena Hadziewicz,
dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

Wakacyjne przemówienie dyrektora ZS
Przewiń na górę