Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 12 | tel.: (+48) 89 751 29 83 | NIP: 7420000140 | e-mail: sekretariat@zs.ketrzyn.pl

#TOEIC- must have!!!

W dniach 13-14 listopada br. dziewięćdziesięciu pełnoletnich uczniów naszej szkoły pierwszy raz przystąpiło do egzaminu TOEIC. Jest to test określający poziom kompetencji z języka angielskiego?? i poświadczający znajomość tego języka w środowisku pracy.
Kilka tysięcy międzynarodowych firm dokonuje rekrutacji pracowników w oparciu o wyniki egzaminu TOEIC. Warto dodać, że studenci uczelni wyższych na podstawie wyniku egzaminu są kwalifikowani na odpowiedni poziom lektoratu z języka angielskiego.
Obecnie koszt egzaminu wynosi ok. 1000 zł, jednak nasi uczniowie mogli przystąpić do niego bezpłatnie. Nad prawidłowością przebiegu egzaminu czuwał egzaminator zewnętrzny.
Za zdających trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki?

#TOEIC- must have!!!
Przewiń na górę